प्रोजेक्ट ज्ञान

सुरक्षित सर्फिंग सोबत इंटरनेट आणि कॉम्यूटर चे प्राथमिक शिक्षण घ्या.

सि. सि.ए.ओ.आयय. एक. सूरक्षित सगि सह इंटरनेट आणि कॉम्प्यूटर च्या प्राथमिक शिक्षणाचत प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देते.

फक्त 10 दिवसात कॉम्प्यूटर आणि इंटरनेट साक्षर व्हा. ीखें। 

कॉम्प्यूटर आणि इंटरनेट यांचे ज्ञान नसणाऱ्यांसाठी हा अभ्यासक्रम अतिशय उपयूक्त आहे

Registration
Login